ข่าวสาร   ดาวน์โหลด   ลิงค์  
หน้าหลัก รู้จักอลิอันซ์ ติดต่อเรา ประเภทประกันภัย สินไหมทดแทน ตัวแทน สมัครงาน
    สมัครตัวแทน
    ตรวจสอบสถานะตัวแทน
    อบรมตัวแทน/นายหน้า
 
สมัครตัวแทน
 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เราดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยรายย่อยทุกประเภท ผ่านตัวแทนประกันวินาศภัย โดยเรามีโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาท่าน สู่ความเป็นนักขายมืออาชีพ บนเส้นทางธุรกิจสายประกันวินาศภัย


   
  รายละเอียด
 
ตรวจสอบสถานะตัวแทน
 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายและแต่งตั้ง จากบริษัทประกันภัยต่างๆ ให้มี (หน้าที่) ในการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจจะทำประกันภัย และจัดการทำประกันภัยให้สมบรูณ์ รวมถึงดูแลให้คำแนะนำลูกค้าด้วยนั่นเอง นี่ก็คือ (หน้าที่) หลัก ๆ ทั่วไปโดย (สังเขป) ซึ่งการจะเป็นตัวแทนได้ จะต้องอบรมให้ความรู้และ สมัครสอบ ณ.สถานที่ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้กำหนดไว้ก่อนครับ โดยผู้ที่สอบผ่านก็ให้ติดต่อขอรับบัตรที่ต้นสังกัด ที่บริษัทประกันภัยต่าง ๆ ส่งไปสอบนั่นเอง (ประเภท) ของบัตรตัวแทน ประกันวินาศภัย

   
  รายละเอียด