ข่าวสาร   ดาวน์โหลด   ลิงค์  
หน้าหลัก รู้จักอลิอันซ์ ติดต่อเรา ประเภทประกันภัย สินไหมทดแทน ตัวแทน สมัครงาน
    รายชื่ออู่ซ่อมรถ
    รายชื่อสถานพยาบาล
    วิธีปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
    ปรัชญาในการให้บริการชดใช้
สินไหมแก่ลูกค้า
 
รายชื่ออู่ซ่อมรถ
 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  
ภาคเหนือ
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคกลาง  
ภาคตะวันออก  
ภาคตะวันตก  
ภาคใต้  
รายละเอียด
 
รายชื่อสถานพยาบาล
 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  
ภาคเหนือ
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคกลาง  
ภาคตะวันออก  
ภาคตะวันตก  
ภาคใต้  
รายละเอียด
วิธีปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง โทร : 0-2638-9333, 0-2305-8510
 
วิธีปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ  
วิธีปฎิบัติการเรียกร้องสินไหมทดแทนทั่วไป
 
     
     
     
รายละเอียด
 
ปรัชญาในการให้บริการชดใช้ สินไหมแก่ลูกค้า
 
สะดวกรวดเร็วด้วยทีมผู้ชำนาญตรวจสอบและชดใช้สินไหมทดแทน ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับโลก
 
     
     
     
     
รายละเอียด