ข่าวสาร   ดาวน์โหลด   ลิงค์  
หน้าหลัก รู้จักอลิอันซ์ ติดต่อเรา ประเภทประกันภัย สินไหมทดแทน ตัวแทน สมัครงาน
    มุมความรู้
    ตำแหน่งงานว่าง
    สมัครงาน
    ที่อยู่
 
มุมความรู้
 

คุณค่าของความเป็นผู้นำ

วางกลยุทธ์ และการประชาสัมพันธ์ เราทำงานร่วมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯที่แน่นอน และหนึ่งในความรับผิดชอบหลัก คือการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบถึงแนวคิดกลยุทธ์ของบริษัทฯ

   
  รายละเอียด
 
ตำแหน่งงานว่าง
 
เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนประจำสาขาอุบลราชธานี 
เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนประจำสาขาชลบุรี 
Accounts and Relationship Manager (ประจำสำนักงานใหญ่) 
   
  ดูทั้งหมด
 
สมัครงานออนไลน์
  หากคุณสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

จากสวัสดิการแล้ว บริษัทฯยังให้โอกาสเรียนรู้ ฝึกอบรมเทคนิคและวิธีการทำงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพสำหรับการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น เรากำลังรอให้
คุณก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพ และพร้อมจะเดินก้าวหน้าไป
เคียงคู่กับเรา
   
  สมัครงานออนไลน์
 
ที่อยู่
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2638-9445-6 โทรสาร : 0-2638-9050
อีเมล์ : recruitment@allianz.co.th

   
  รายละเอียด