ข่าวสาร   ดาวน์โหลด   ลิงค์  
หน้าหลัก รู้จักอลิอันซ์ ติดต่อเรา ประเภทประกันภัย สินไหมทดแทน ตัวแทน สมัครงาน
    Allianz Network
    พันธมิตรทางธุรกิจ
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
 
Allianz Network
อลิอันซ์ 
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 
 
พันธมิตรทางธุรกิจ
True 
7eleven 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คปภ. 
 
โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
รพ.บำรุงราษฎร์ 
รพ.พญาไท 
รพ.บีเอ็นเอช